Değerlerimiz

Müşterilerimiz için geliştirdiğimiz politikalarda öncelikle biz taahhüt altına giriyoruz, böylelikle faaliyetimizde ve sunduğumuz hizmetlerde daha yüksek standartları koruyoruz.

Kalite Politikası

Hizmetlerimizin müşterilerimizin ihtiyaçlarını tamamen karşılamasını sağlamak için, şirketimizin Kalite Politikasını kesintisiz uygulamayı taahhüt ediyoruz, ki zaten bu politika bütün insan kaynaklarımızın pusulasını oluşturmaktadır. İlgili Kalite Yönetim Sistemi yılda en az bir kez gözden geçirilir. Burada daha fazlasını okuyabilirsiniz

Çevre Politikası

Çevreye olan saygımızı fiili olarak kanıtlamak üzere, şirketimizin işleyişinde uyguladığımız Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) geliştirdik. Sadece şirket personelinin değil, ilgili üyelerin de bilgilendirilmesi ve farkındalık sahibi olması, benimsediğimiz politikanın temel unsurunu teşkil eder. Burada daha fazlasını okuyabilirsiniz

Bilgi Güvenliği Politikası

NOSIS’in yönetimi ve personeli, bilgi gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğini sağlama amacıyla, ayrıca müşterilerine karşı güvenilirliğini teyid etme amacıyla, efektif bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi benimsemeyi taahhüt eder. Burada daha fazlasını okuyabilirsiniz

İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Politikası

İşyerinde Sağlık ve Güvenlik bütün faaliyetlerimizin temel parçasını ve aynı zamanda gerek yönetim gerekse şirketteki her bir çalışan için temel sorumluluk oluşturmaktadır. Avrupa mevzuatını ve ulusal mevzuatı izliyoruz ve uyguluyoruz ve iş ortamındaki riskleri azaltma uygulamaları benimsemek için sürekli araştırma yapıyoruz. Burada daha fazlasını okuyabilirsiniz