Proje ve finansman fırsatları yönetimi

Proje yönetimi (ortak finansman projeleri yönetimi)

Biz çok uluslu proje koordinasyonunda uzmanlaşmış olarak, küçük veya büyük ölçekli projeler için tam destek sağlıyoruz.

Yeni Yatırım Kanunu, Ulusal Stratejik Referans Çerçevesi (ESPA) ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerin yönetiminde uzmanlık sahibiyiz.

pm@nosis.gr Irtibata