NosisNosisNosis

Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Με το όρο Ποιότητα στην εταιρεία ΝΩΣΙΣ εννοείται ότι οι υπηρεσίες που παρέχει στο χώρο των Επιχειρηματικών λύσεων & Συμβουλευτικών υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα στο χώρο α)Χρηματοδότησης Έργων και Επενδύσεων, β) Εγκατάστασης & Συντήρησης Συστημάτων Διαχείρισης και γ)Διοίκησης και Οργάνωσης, δ) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ε)εγκατάσταση & παραμετροποίηση λογισμικού SaaS, καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών όπως αυτές έχουν τεθεί βάσει συμφωνημένων προδιαγραφών αλλά και τις προδιαγραφές της ίδιας της εταιρείας.

Η Διοίκηση ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ για την Πολιτική Ποιότητας, την οποία και ΔΙΑΔΙΔΕΙ σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Εξασφαλίζει δε τη δέσμευση αυτή, καλλιεργώντας το πνεύμα της συνολικής και συλλογικής προσπάθειας σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε όλοι να τηρούν την Πολιτική Ποιότητας και να προωθούν κάθε ενέργεια που διαρκώς προάγει και βελτιώνει την ποιότητα.
Η Πολιτική Ποιότητας, οι αντικειμενικοί και εφικτοί σκοποί για την ποιότητα, οι δείκτες μέτρησης των σκοπών για την ποιότητα και γενικότερα η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ανασκοπούνται
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση έχει θέσει αντικειμενικούς
σκοπούς για την Ποιότητα, που περιγράφονται ακολούθως :
1. Υψηλή Ικανοποίηση Πελατών
2. Ικανότητα Εργαζομένων – Αξιοποίηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
3. Διαρκής βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα
με το ΣΔΠ και αποτελεσματική εφαρμογή & αποδοτικότητα του

 

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, η εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές :
 Η Διοίκηση παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, κατάλληλες συνθήκες εργασίας και καλλιεργεί κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας.
 Η Διοίκηση μεριμνά για την υλοποίηση των εργασιών με βάση τις Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις όπως αυτές ορίζονται από την Εθνική ή Κοινοτική Νομοθεσία
 Η Διοίκηση μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας, ώστε να είναι πάντα σε θέση να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
 Η Διοίκηση συνεργάζεται με εγκεκριμένους προμηθευτές και συνεργάτες ώστε να παραδίδει προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών και στοχεύει στην ανάπτυξη και εγκαθίδρυση μακροχρόνιων συνεργασιών.
 Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας.
 Οι Υπεύθυνοι Τμημάτων είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα της εργασίας των τμημάτων τους.
 Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της εταιρείας.
 Η εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, έντυπα, εκπαίδευση κλπ.) για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα.
 Όλες οι ενέργειες που είναι δυνατό να επηρεάσουν την ποιότητα προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες & Διεργασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 Όλα τα στοιχεία των ελέγχων τεκμηριώνονται, αναλύονται και χρησιμοποιούνται κατάλληλα στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας.
 Η εταιρεία έχει για τη Διαχείριση της Ποιότητας το αντίστοιχο Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας, στελεχωμένο από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας. Το τμήμα αυτό έχει οριστεί από τη Διοίκηση και έχει εξουσία και οργανωτική ανεξαρτησία για να εξασφαλίζει ότι το ΣΔΠ της εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.
 Ενδεχόμενες παρεκκλίσεις αποτελούν αφορμή για άμεση εκτέλεση διορθωτικών αλλά και προληπτικών ενεργειών.

X espa banners square
CALL ME BACK