Τρία προγράμματα για Εξοικονόμηση Ενέργειας ως το τέλος του 2023

 • Αρχική
 • Portfolio
 • Τρία προγράμματα για Εξοικονόμηση Ενέργειας ως το τέλος του 2023
Επισκόπηση

Προγράμματος

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Τριών Προγραμμάτων, για Δαπάνες με Στόχο την Εξοικονόμηση Ενέργειας, ύψους 450 εκατ. €, ως το τέλος του 2023

Τρία Νέα Προγράμματα με Στόχο την Εξοικονόμηση Ενέργειας στις Επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 450.000.000 €, αναμένεται να δημοσιευτούν ως το τέλος του 2023.

Πρόκειται για τα:

 • «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», που αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

  Η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό η εξοικονόμηση αναμένεται να προκύψει από:

  α) την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού, κλπ, και

  β) με την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού.

  Η υλοποίηση της δράσης αναμένεται να συμβάλει στον συνολικό στόχο μείωσης της ετήσιας κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά 380GWh, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση του κόστους ενέργειας των επιχειρήσεων και επίσης τη μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 35%.

  Διαβάστε περισσότερα στην Ιστοσελίδα μας
 • «Εξοικονομώ -Αλλάζω Συσκευή για επιχειρήσεις», που αφορά στην αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και εξοπλισμού σε επιχειρήσεις και στην ανακύκλωση των αποσυρόμενων συστημάτων και εξοπλισμού μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιημένους φορείς.
 • “Φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης για Επιχειρήσεις”, που θα δώσει τη δυνατότητα σε εταιρείες και βιομηχανίες να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν και να μειώσουν ορατά το ενεργειακό κόστος. Οι επιχειρήσεις, θα λάβουν επιδότηση ώστε να καλύπτουν μέσω αυτοπαραγωγής σημαντικό μέρος των αναγκών τους σε ρεύμα και, κατά συνέπεια, να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος.
 • Όλη η Ελλάδα
 • Αναμένεται

Συνοδευτικά έγγραφα

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

  X espa banners square
  CALL ME BACK