Συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ISO)

Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Εφαρμογή

H ΝΩΣΙΣ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων λιτής (Lean) διαχείρισης, σύμφωνα με εθνικά/διεθνή ή/και εταιρικά πρότυπα. Μεταξύ αυτών, τα -πιο περιζήτητα για τους πελάτες μας- συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης , διαχείρισης ποιότητας, διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Ειδικότητά μας και η υποστήριξη εταιρειών στη διαδικασία πιστοποίησης τους ως Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (ΕΟΦ)/authorized economic operator (AEO).

Από τις πιο διαδεδομένες υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι παρακάτω:

 Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, κατά ISO 9001:2008
 Ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013
 Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, κατά ISO 22000:2005 (HACCP), AGRO, BRC, IFS, EUREPGAP.
 Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατά EMAS, ISO 14001:2004, καθώς και του Κοινοτικού Οικολογικού Σήματος ECOLABEL.
 Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, κατά ΕΛΟΤ 1801:2008, OHSAS 18001:2007
 Εσωτερικούς ελέγχους ορθής εφαρμογής και απόδοσης συστημάτων ποιότητας.
 Υποστήριξη των εταιρειών στη διαδικασία πιστοποίησής τους ως Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (ΕΟΦ).

Επικοινωνία

  • Ηρακλείτου 32-34 και Ιόλης, Χαλάνδρι
  • +30 210 9854792-3
  • +30 210 9854795
  • info@nosis.gr

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

    X espa banners square
    CALL ME BACK