Δράσεις ΕΣΠΑ

Ολιστική προσέγγιση

Η εταιρεία ΝΩΣΙΣ δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν σε χρηματοδοτούμενες δράσεις ΕΣΠΑ. Παρέχουμε υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων και στηρίζουμε τις εταιρείες στην εκπόνηση του προϋπολογισμού και των επενδυτικών τους πλάνων. Προσφέρουμε ολοκληρωμένη πληροφόρηση και κάθε απαραίτητη αρωγή για την αξιοποίηση των κατάλληλων ευκαιριών χρηματοδότησης/ επιδότησης. Προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη για έργα μικρής ή μεγάλης κλίμακας, με εξειδίκευση στο συντονισμό πολυεθνικών έργων. Μέσα από τη μεγάλη εμπειρία που έχουμε καταγράψει στο ενεργητικό μας, αναλαμβάνουμε κάθε έργο από την υποβολή, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση μιας επένδυσης, έως και την ολοκλήρωση της, με την εκταμίευση της προβλεπόμενης επιχορήγησης.

Τα βασικά στάδια προετοιμασίας που ακολουθούνται από την ομάδα συμβούλων της ΝΩΣΙΣ είναι τα εξής:

 Καταγραφή των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών της επιχείρησης
 Έλεγχος των ΚΑΔ της επιχείρησης
 Προσδιορισμός της κατάλληλης δράσης για υποβολή αίτησης ενίσχυσης
 Προ αξιολόγηση των πιθανοτήτων ένταξης του επενδυτικού σας έργου στο κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
 Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και υποβολή αίτησης υπαγωγής σε επιδοτούμενα προγράμματα
 Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης
 Παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, προετοιμασία και υλοποίηση των ελέγχων και εκταμιεύσεων μέχρι και την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης
 Συνεχής ενημέρωση για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης στις μελλοντικές σας επιχειρηματικές ανάγκες

Τηρώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία σε συνδυασμό με την μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία μας, έχουμε στηρίξει έναν αξιοσημείωτο αριθμό επενδύσεων.

Επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες που υπάρχουν μέσα από τις διάφορες δράσεις για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης σας έχοντας πάντα στο πλευρό σας τον αξιόπιστο σύμβουλο και συνεργάτη σας από την εταιρεία ΝΩΣΙΣ. 

Επικοινωνία

  • Ηρακλείτου 32-34 και Ιόλης, Χαλάνδρι
  • +30 210 9854792-3
  • +30 210 9854795
  • info@nosis.gr

Επικοινωνία

    X espa banners square
    CALL ME BACK