Οι Αξίες μας

Οδηγός μας η Ακεραιότητα

Όραμά μας, το να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, μέσα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης, εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης, έρευνας αγοράς, προγραμματισμού καθώς και στρατηγικής ανάπτυξης.

Δέσμευσή μας, η προσήλωση στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών μας, η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας, καθώς και η υποστήριξη τους κατά την διάρκεια, αλλά και μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου.

Στόχος μας, το να καλλιεργούμε στενές και μακροχρόνιες συνεργασίες με τους πελάτες μας και να αποτελούμε την πρώτη τους επιλογή για οποιαδήποτε νέα επιδίωξη ή ιδέα.

Η επιτυχία μας βασίζεται στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών μας καθώς και στη ενσωμάτωση καινοτομιών στις υπηρεσίες μας.

about gap

We’re a global stakeholder relations and partnership building consultancy.

Collaborate Consulting exists to find the place where to being seemingly disparate interests meet. From that point of the connection, we create platforms.

Πολιτική Ποιότητας Περιβάλλοντος και ΥΑΕ: Για να εξασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας, δεσμευόμαστε για την απρόσκοπτη εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας Περιβάλλοντος και ΥΑΕ της εταιρείας μας, η οποία και αποτελεί την πυξίδα ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού μας. Το αντίστοιχο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Περιβάλλοντος και ΥΑΕ ανασκοπείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
Δήλωση Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών: Η ΝΩΣΙΣ Δεσμεύεται για την Πολιτική Ασφαλείας, την οποία και διαδίδει σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Εξασφαλίζει δε τη δέσμευση αυτή καλλιεργώντας το πνεύμα της συνολικής και συλλογικής προσπάθειας σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε όλοι να τηρούν την Πολιτική Ασφαλείας
X espa banners square
CALL ME BACK