Νέο LEADER: Έως 300.000 ευρώ για καταλύματα, 400.000 για βιοτεχνίες

  • Αρχική
  • Leader
  • Νέο LEADER: Έως 300.000 ευρώ για καταλύματα, 400.000 για βιοτεχνίες
leader

Νέο LEADER: Έως 300.000 ευρώ για καταλύματα, 400.000 για βιοτεχνίες

Αντίστροφη μέτρηση για τα στρατηγικά σχέδια – Ομάδες Τοπικής Δράσης νέο LEADER

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο LEADER, προϋπολογισμού 236,1 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε με την τελετή ολοκλήρωσης της διαβούλευσης το περασμένο Σάββατο στη Στυλίδα, παρουσία των υπουργών Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γιώργου Γεωργαντά, του υφυπουργού στον πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Γιάννη Οικονόμου και του αρμόδιου γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη.

Πλέον η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά στη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για την επιλογή των 50 Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα σε κάθε περιοχή καθώς και των τοπικών στρατηγικών σχεδίων.

Χρηματοδότηση

Στις 300.000 ευρώ καθορίζεται ο μέγιστος προϋπολογισμός για τις ιδιωτικές επενδύσεις του νέου προγράμματος LEADER 2023-27, στις οποίες περιλαμβάνεται και η ίδρυση-εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων. Μόνη εξαίρεση οι επενδύσεις σε μεταποιητικές μονάδες (βιοτεχνίες) τροφίμων (μεταποίηση γεωργικών τοπικών προϊόντων για παραγωγή γεωργικού προϊόντος) για τις οποίες ο μέγιστος προϋπολογισμός καθορίζεται στις 400.000 ευρώ.

Στις 400.000 ευρώ ορίζεται ο μέγιστος προϋπολογισμός και για τα έργα δημοσίου συμφέροντος, ενώ για τις άυλες πράξεις ο πήχης τοποθετείται στις 20.000 ευρώ και αυξάνεται στις 40.000 ευρώ όταν πρόκειται για συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων ή μεταξύ δημόσιων και ιδιωτών φορέων.

Στο νέο LEADER προβλέπονται 7 κατηγορίες ιδιωτικών επενδύσεων:

Ίδρυση – εκσυγχρονισμός, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μεταποιητικών μονάδων γεωργικών τοπικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται έως 65% και έως 80% για τις εξής επενδύσεις:

Αυτές που αφορούν στην εξυπηρέτηση των στόχων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης και αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, της ανάσχεσης και αντιστροφής της απώλειας βιοποικιλότητας και της καλής διαβίωσης των ζώων.

  • Από νέους γεωργούς, έως 40 ετών.
  • Στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Ίδρυση – εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης, διαμονής τουριστών, εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λοιπές υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου. Η ίδρυση καταλυμάτων επιδοτείται μόνο στις ορεινές περιοχές και σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.500 κατοίκων. Προτεραιότητα έχουν οι επενδύσεις από ανέργους, γυναίκες και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις καθώς και σε ορεινές περιοχές.
Ίδρυση – εκσυγχρονισμός, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μεταποιητικών μονάδων γεωργικών τοπικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν
Ίδρυση – εκσυγχρονισμός, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μεταποιητικών μονάδων δασικών προϊόντων.
Ίδρυση – εκσυγχρονισμός, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μονάδων παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, βιοτεχνιών και χειροτεχνίας.
Ίδρυση – εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών όπως παιδικοί σταθμοί και γηροκομεία. Οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν σε κάθε περιοχή θα προκύψουν μέσα από την SWOT ανάλυση. Προτεραιότητα έχουν οι επενδύσεις από ανέργους, γυναίκες και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις καθώς και σε ορεινές περιοχές.
Επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων και την εξοικονόμηση νερού καθώς και αυτές που αφορούν στη βιο-οικονομία και την κυκλική οικονομία. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται έως 65%.Απαραίτητη προϋπόθεση η επίτευξη εξοικονόμηση ενέργειας και νερού όπως αυτή θα εξειδικευτεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με άλλου είδους εκσυγχρονισμό / αναβάθμιση επιχειρήσεων.

Σε όλες τις κατηγορίες, όπου δεν αναφέρεται, το ύψος της επιδότησης ανέρχεται έως το 50% σε περίπτωση χρήσης του Κανονισμού 1407/2013 ή προσδιορίζεται ανάλογα με την περιφέρεια με βάση τον περιφερειακό χάρτη ενισχύσεων 2022-27.

X espa banners square
CALL ME BACK