Τσακίρης: Αυλαία για το νέο ΕΣΠΑ με προκηρύξεις 1,25 δισ. για ΜμΕ

espa-2021-2027

Τσακίρης: Αυλαία για το νέο ΕΣΠΑ με προκηρύξεις 1,25 δισ. για ΜμΕ

Επιπλέον πόροι 1,25 δισ. ευρώ έρχονται από το νέο ΕΣΠΑ για να χρηματοδοτήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Πρόκειται για μια τριπλή δέσμη δράσεων που ετοίμασε το υπ. Ανάπτυξης και το γενικό πλαίσιο των οποίων παρουσιάσθηκε στη ΔΕΘ την Κυριακή που πέρασε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Πρόκειται για μια εκδήλωση που σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ειδικότερα, την αυλαία στο νέο ΕΣΠΑ θα πραγματοποιήσουν τρεις δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», εκ των οποίων, η πρώτη αφορά στην «Ψηφιακή Μετάβαση των ΜμΕ» με τον πρώτο κύκλο προκηρύξεων να περιλαμβάνει πόρους 300 εκατ. ευρώ, η δεύτερη αφορά στην «Πράσινη Μετάβαση των ΜμΕ» που περιλαμβάνει πόρους 700 εκατ. ευρώ και η τρίτη αφορά στην πρωτοβουλία «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» με πόρους 250 εκατ. ευρώ, που θα στοχεύσουν στη προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και ανάπτυξης τόσο σε μικρές αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας.

Πιο ώριμη για προκηρύξεις είναι η δέσμη δράσεων «Ψηφιακή Μετάβαση ΜμΕ», oi οποίες σύμφωνα με πληροφορίες θα αρχίσουν να δημοσιοποιούνται προς το τέλος του επόμενου μήνα. Η δέσμη αυτή, θα περιλάβει τρεις προκηρύξεις, εκ των οποίων η πρώτη θα περιλάβει χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων με χαμηλή ψηφιακή ετοιμότητα, η δεύτερη που στοχεύει σε επιχειρήσεις σχετικά υψηλής ψηφιακής ετοιμότητας και οι οποίες θέλουν περισσότερο εξελιγμένα εργαλεία αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους και η τρίτη δράση θα στοχεύσει σε επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ψηφιακές τεχνολογίες και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης

Η δεύτερη δράση υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων για χρηματοδότηση του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητας» που θα βγει στον αέρα είναι της «Πράσινης Μετάβασης των ΜμΕ». Πρόκειται για μια τεράστια προκήρυξη, αρχικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ, που αφορά στην αναβάθμιση της παραγωγικής λειτουργίας των ΜμΕ με την αξιοποίηση λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον και οι οποίες θα καταστήσουν τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αρμόδιο για το ΕΣΠΑ Γιάννη Τσακίρη, η γιγαντιαία αυτή προκήρυξη θα δημοσιοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο και θα αποτελέσει τη δεύτερη ενεργοποιημένη πρόσκληση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Τσακίρη, εκτός της επιχορήγησης των παραγωγικών παγίων θα επιχορηγείται και η εγκατάσταση ηλιακών panels σε ΜμΕ, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια κατανάλωση όχι όμως για net metering.

Στόχος της δράσης είναι η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους των ΜμΕ. Για παράδειγμα, ένα περίπτερο θα μπορεί να αξιοποιήσει ηλιακά πάνελ, με στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών στη λειτουργία των ψυγείων του (και όχι μόνο).

Η τρίτη πρόσκληση που θα ενεργοποιηθεί στο νέο ΕΣΠΑ θα είναι το «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», με προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων και απευθύνεται τόσο σε ΜμΕ όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν στις παραπάνω δράσεις, λαμβάνουν ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης και οι υποβολές των σχεδίων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνουν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η αξιολόγησή τους θα γίνει με τη διαδικασία FIFO (First In-First Out). Έτσι δεν αποκλείεται οι πρώτες εκταμιεύσεις να γίνουν ακόμη και πριν το τέλος του έτους.

Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» είναι το πρώτο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ 2021-2022 που ενεργοποιεί το υπ. Ανάπτυξης, με στόχο τη συνέχιση της χρηματοδότησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια κι εντάθηκε την περίοδο της πανδημικής κρίσης. Το ΕΣΠΑ αποτέλεσε βασικό πυλώνα στήριξης των ΜμΕ κατά την πανδημική κρίση και η στήριξη αυτή αναμένεται να συνεχιστεί στη νέα περίοδο που ξεκίνησε (2021-2027), με στόχο να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και στην διανυόμενη ενεργειακή κρίση.

X espa banners square
CALL ME BACK