Νέο ΕΣΠΑ: Όλο το σχέδιο ύψους €700 εκατ. για «πράσινες» μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Νέο ΕΣΠΑ: Όλο το σχέδιο ύψους €700 εκατ. για «πράσινες» μικρομεσαίες επιχειρήσεις

espa-2021-2027

Χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για 25.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να αναβαθμίσουν την παραγωγική λειτουργία τους και να υιοθετήσουν λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον

Εξτρα μπόνους για τις επιχειρήσεις που θα «πρασινίσουν» τη λειτουργία τους υιοθετώντας λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και πριμοδότηση στη βαθμολογία για όσους υλοποιήσουν επένδυση σε απομακρυσμένες ή/και δυσπρόσιτες περιοχές περιλαμβάνει το επενδυτικό καθεστώς «Πράσινη αναβάθμιση της παραγωγικής λειτουργίας ΜμΕ».

Πρόκειται για μία από τις πρώτες εμβληματικές δράσεις του αναπτυξιακού νόμου επικεντρωμένη στην πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την οποία παρουσιάζει «Το Βήμα της Κυριάκης».

Στόχος του νέου ΕΣΠΑ είναι να δοθεί η ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξελιχτούν και να γίνουν πολύ περισσότερο ανταγωνιστικές, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Αδωνι Γεωργιάδη.


Προϋπολογισμός

Με τη χρηματοδότηση δράσεων μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν τουλάχιστον 25.000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 3.300 νέες, αλλά και περισσότερες από 6.500 επιχειρήσεις με δράσεις έρευνας και καινοτομίας, ενώ 3.300 ΜμΕ θα ενισχυθούν για επενδύσεις σε απόκτηση δεξιοτήτων.

Με προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ, η δράση απευθύνεται σε όλες τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 και το ΕΤΠΑ μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Ενώ συμβάλλει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση αυτών με έμφαση στην πράσινη μετάβαση, καθώς όσες επιχειρήσεις υλοποιήσουν δαπάνες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, επιδοτούνται με μπόνους 10% στη συνολικά (επί όλων των δαπανών) δικαιούμενη επιχορήγηση.

Μπόνους 10%

Ειδικότερα, μπόνους λαμβάνουν οι δαπάνες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων (Μηχανήματα – Εξοπλισμός). Να σημειωθεί ότι απαιτείται ΠΕΑ ή Τεχνική Εκθεση από αρμόδιο πρόσωπο (π.χ. μηχανικός) πριν και μετά τις παρεμβάσεις.

Επίσης, μπόνους έχουν και οι δαπάνες για μεταφορικά μέσα, τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι είτε αμιγώς ηλεκτρικά είτε hybrid.

Η δράση για την πράσινη αναβάθμιση της παραγωγικής λειτουργίας των ΜμΕ θα παραμείνει ανοικτή προς υποβολή αιτήσεων σε όλη την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η συμμετοχή

Η δράση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις (ενδεικτικά):

  • Ιδιότητα ΜμΕ.
  • Νόμιμη λειτουργία.
  • Ουσιαστική δραστηριοποίηση στις επιλέξιμες δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα).
  • Τουλάχιστον 3 ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Τουλάχιστον 1 πλήρης διαχειριστική χρήση.
  • Λοιπές επιμέρους τυπικές προϋποθέσεις ΓΚΑΚ ή De-MINIMIS.

Επιχορήγηση

Τα ενδεικτικά όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για κάθε επενδυτικό σχέδιο κυμαίνονται από 30.000 ευρώ (κατώτατο όριο) έως 1.000.000 ευρώ (ανώτατο όριο). Σημειωτέον αποδίδεται επιχορήγηση σε ποσοστό 40% για όλους.

Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι η δικαιούμενη επιχορήγηση δεν υπόκειται σε παρακράτηση ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Αμεση αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία FIFO (First Come First Served – σειρά προτεραιότητας) και θα είναι άμεση σε αντίθεση με τις πρακτικές του παρελθόντος.

Παράλληλα, η βαθμολογία θα είναι αυτόματη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων σε επενδυτικά σχέδια μικρότερα των 200.000 ευρώ, ενώ θα υπάρχει αντικειμενική και ποιοτική αξιολόγηση των μεγαλύτερων επενδυτικών σχεδίων.

Επιπλέον, να σημειωθεί ότι θα παρέχεται η δυνατότητα μιας επανυποβολής σε περίπτωση απόρριψης.

Ποιοι πριμοδοτούνται

Πριμοδοτούνται στη βαθμολογία τους όσες επιχειρήσεις δεν έχουν επιχορηγηθεί στο πρόσφατο παρελθόν από δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020 (εξαιρούνται οι δράσεις COVID).

Στα ποσοτικά κριτήρια βαθμολογείται η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων της επιχείρησης ή των εταίρων της (απαιτείται μέσο υπόλοιπο καταθέσεων 3μήνου), η υφιστάμενη απασχόληση σε ΕΜΕ το έτος που προηγείται της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και πριμοδοτούνται επενδυτικά σχέδια χαμηλού ρίσκου και χαμηλής αβεβαιότητας υλοποίησης. Δηλαδή, όσο περισσότερο «εξαρτάται» ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός από τον ετήσιο τζίρο, τόσο χαμηλότερη είναι η βαθμολογία.

Ταυτόχρονα, πριμοδοτούνται στη βαθμολογία τους όσες επιχειρήσεις υλοποιήσουν επένδυση σε απομακρυσμένες ή/και δυσπρόσιτες περιοχές.

Καταβολή

Αναφορικά με την καταβολή της επιχορήγησης θα είναι τμηματική μετά την υλοποίηση συγκεκριμένου ποσοστού του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. 30%+40%+30%). Επίσης, παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής με ισόποση Εγγυητική Επιστολή (έως 30%).

Η περίοδος υλοποίησης καθορίζεται σε 24-36 μήνες από την ένταξη.

Πηγή: www.tovima.gr

X espa banners square
CALL ME BACK