ΕΣΠΑ 2021-2027

παραλιες

Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες

Επισκόπηση Προγράμματος Προκήρυξη του Προγράμματος Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες Συνοπτική περιγραφή του έργου H «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» αποτελεί τη Σύμβαση 1 του Υποέργου 6 «Προσβάσιμες Παραλίες» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Πυλώνα 4 […]
Περισσότερα
PSIFIAKOS-03

Προκήρυξη του Προγράμματος Δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

Επισκόπηση Προγράμματος Προκήρυξη του ΠρογράμματοςΔράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» Προκηρύχθηκε η  Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», προϋπολογισμού 300.000.000€, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Η Δέσμη χωρίζεται σε τρεις Δράσεις: Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά […]
Περισσότερα
PSIFIAKOS-02

Προκήρυξη του Προγράμματος «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Επισκόπηση Προγράμματος Προκήρυξη του ΠρογράμματοςΔράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» Προκηρύχθηκε η  Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», προϋπολογισμού 300.000.000€, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Η Δέσμη χωρίζεται σε τρεις Δράσεις: Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά […]
Περισσότερα
PSIFIAKOS-01

Προκήρυξη του Προγράμματος «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Επισκόπηση Προγράμματος Προκήρυξη του Προγράμματος «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» Προκηρύχθηκε η  Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», προϋπολογισμού 300.000.000€, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Η Δέσμη χωρίζεται σε τρεις Δράσεις: Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός […]
Περισσότερα

Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Επισκόπηση Δημοσίευση Προγράμματος Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» Δημοσιεύτηκε η δράση, «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00 Ταυτότητα της Δράσης Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών […]
Περισσότερα

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Επισκόπηση Δημοσίευση Προγράμματος Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» Δημοσιεύτηκε η δράση, «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00   Ταυτότητα της Δράσης Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ […]
Περισσότερα
X espa banners square
CALL ME BACK