Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

  • Αρχική
  • Portfolio Categories
  • Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Προκήρυξη της Δράσης «Πράσινα Ταξί»

Επισκόπηση Προγράμματος Προκήρυξη της Δράσης «Πράσινα Ταξί» Δημοσιεύτηκε η προκηρυξη της δράσης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ», σύμφωνα με τις κάτωθι διαδικασίες και όρους.Η Δράση «Πράσινα Ταξί» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ειδικότερα από του ΠΔΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075) και υλοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που […]
Περισσότερα
Έξυπνη_Μεταποίηση

Προκήρυξη της Δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση»

Επισκόπηση Προγράμματος Προκήρυξη της Δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Έναρξη υποβολής προτάσεων Λήξη υποβολής προτάσεων 07/12/2022 31/03/2023 Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 73.227.620 […]
Περισσότερα
Ταμείο-Ανάκαμψης

Δάνεια Τραπεζών για το Ταμείο Ανάκαμψης

Επισκόπηση Προγράμματος Ταμείο Ανάκαμψης Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αποτελεί τον κύριο βραχίονα του Next Generation EU (NGEU), ο οποίος σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά ταμεία, αποτελεί μια ολοκληρωμένη δέσμη διοχέτευσης πόρων για τη στήριξη των οικονομιών της Ένωσης. Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου είναι να καλύψει το σημαντικό κενό σε επενδύσεις, εθνικό προϊόν και […]
Περισσότερα
X espa banners square
CALL ME BACK