“Φωτοβολταϊκά και Συστήματα Αποθήκευσης για Επιχειρήσεις”

  • Αρχική
  • Portfolio
  • “Φωτοβολταϊκά και Συστήματα Αποθήκευσης για Επιχειρήσεις”
Επισκόπηση

Προγράμματος

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
“Φωτοβολταϊκά και Συστήματα Αποθήκευσης για Επιχειρήσεις”

Εντός του Δεκεμβρίου αναμένεται να δημοσιευτεί ο Οδηγός του προγράμματος “Φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης για Επιχειρήσεις” . Έτσι, θα ανοίξει ο δρόμος ώστε ένας σημαντικός αριθμός εταιρειών να περιορίσουν το κόστος τους για ηλεκτρισμό, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 160 εκατ. ευρώ, δίνοντας επομένως τη δυνατότητα να ενταχθεί σημαντικός αριθμός δικαιούχων. Τα κεφάλαια θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το οποίο στην περιγραφή της εν λόγω δράσης εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περί τις 9.700 εταιρείες. Επίσης, στόχος είναι να μπορούν να επωφεληθούν επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, από τις μικρότερες μέχρι τις πιο μεγάλες και ενεργοβόρες.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, πλέον έχει οριστικοποιηθεί ότι δυνατότητα επιδότησης θα έχουν μόνο συστήματα τα οποία συνδυάζονται με μονάδες αποθήκευσης. Μάλιστα, οι μπαταρίες θα λαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης, και μικρότερο τα φωτοβολταϊκά.

Φορέας υλοποίησης έχει οριστεί το ΤΑΙΠΕΔ. Τα φωτοβολταϊκά δεν θα συνδέονται στο δίκτυο (zero feed-in), κάτι που σημαίνει πως η παραγωγή τους θα χρησιμοποιείται απευθείας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των επιχειρήσεων.

Επομένως οι «πράσινες» κιλοβατώρες θα μπορούν είτε να καταναλώνονται αμέσως (ταυτοχρονισμός) από την επιχείρηση ή να αποθηκεύονται στην μπαταρία, για να καλύψουν τις ανάγκες της επιχείρησης σε ρεύμα σε άλλα χρονικά διαστήματα εντός του 24ωρου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν με βάση μία σειρά κριτηρίων.  Μεταξύ των κριτηρίων θα είναι ο τζίρος της επιχείρησης, όπως και ο βαθμός εξοικονόμησης με το φωτοβολταϊκό και όχι η σειρά υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ

Σε εξέλιξη βρίσκονται πρωτοβουλίες του ΔΕΔΔΗΕ για την αναβάθμιση του δικτύου και πιο συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν επιτρέπει ούτε την εγκατάσταση συστημάτων zero feed-in σε μία περιοχή, παρόλο που αυτά δεν πρόκειται να ανταλλάσσουν ηλεκτρική ενέργεια με το σύστημα.

Το πρόβλημα αυτό τον κορεσμό λόγω υπέρβασης της στάθμης βραχυκύκλωσης στον τοπικό υποσταθμό. Υπέρβαση που καθιστά απαγορευτική ακόμη και την αξιοποίηση από καταναλωτές φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοπαραγωγή, τα οποία θα τους επέτρεπαν να περιορίσουν σε σημαντικό βαθμό τα ενεργειακά τους κόστη.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη ξεκινήσει την αναβάθμιση των τμημάτων του δικτύου και του υπόλοιπου εξοπλισμού του, όπου εμφανίζεται το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επίσης, το ΥΠΕΝ πρόκειται να προωθήσει νομοθετική ρύθμιση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε όλη την επικράτεια να αξιοποιηθεί το μέγιστο «όριο αντοχής» της στάθμης βραχυκύκλωσης ανά υποσταθμό, υποχρεώνοντας για αυτό τον σκοπό και τους τοπικούς μεγάλους καταναλωτές να προχωρήσουν στις κατάλληλες αναβαθμίσεις του εξοπλισμού τους, ώστε να αποτραπούν τυχόν παρενέργειες.

Με αυτό τον τρόπο, εκτιμάται ότι σύντομα θα ανοίξει ο δρόμος για την εγκατάσταση συστημάτων αυτοπαραγωγής σε όλες τις περιοχές της επικράτειας, όπου αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό. Παράλληλα, στις περιοχές που το δίκτυο διαθέτει ελεύθερο ηλεκτρικό «χώρο», θα δοθεί η δυνατότητα να εγκατασταθούν και νέα μικρά συστήματα ΑΠΕ παραγωγών.

  • Ελλάδα
  • Αναμένεται

Συνοδευτικά έγγραφα

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

    X espa banners square
    CALL ME BACK