Αντικείμενο του έργου GreenHost είναι η δημιουργία μίας Software as a Service εφαρμογής με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, την απευθείας παρακολούθηση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος τουριστικών επιχειρήσεων, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των επισκεπτών τους, και την λήψη αποφάσεων με βάση ιστορικά δεδομένα.τους διαβίωση, την ακαδημαϊκή του πορεία τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις λοιπές κοινωνικές τους δραστηριότητες. To έργο έχει κωδικό Τ1ΕΔΚ-03445 και υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ- Καινοτομώ A’ Κύκλος που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020’’. Στο έργο συμμετέχει η εταιρεία μας και οι εταιρείες SENSEWORKS ΕΠΕ και Θ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

Η ΝΩΣΙΣ δραστηριοποιείται στο χώρο της χρηματοδότησης επενδύσεων, του Business Consultancy αλλά και των συστημάτων διαχείρισης από το 1996 στην Ελλάδα.
Γιατί Εμάς;

Εμπειρία, Εξειδίκευση, Εμπιστοσύνη

h6 counter icon1
1 +
Μέλη
Ομάδας
h6 counter icon2
1 +
Χρόνια
Εμπειρίας
h6 counter icon3
1 +
Ενεργά
Έργα
h6 counter icon4
1 +
Πελάτες
Από το 1996
ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφέρουμε εξειδικευμένες, αποτελεσματικές λύσεις για εταιρείες από κάθε κλάδο της οικονομίας.
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δείτε όλες τις προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη συμμετοχή της επιχείρησής σας και επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Τομείς Δραστηριοποιησης

Εξειδίκευση και Τεχνογνωσία για τις ανάγκες κάθε Κλάδου

Διαλέξτε τον τομέα που ανήκει η δική σας επιχείρηση και επικοινωνήστε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς.

Testimonial

We have appreciated by our clients!

h6 tax
ΝΕΑ

Ενημερωθείτε για τις δράσεις της εταιρείας και νέα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

X espa banners square
CALL ME BACK